Steg För Att återställa Säkerhetsgranskning I Windows 7

Du kan mycket väl stöta på ett fel i Windows 10 som indikerar en säkerhetskontroll. Det finns ofta flera sätt att lösa denna störning. Därför återkommer vi till det inom kort.

Få din dator att fungera som ny på några minuter. Klicka här för att ladda ner.

I Windows 7, besluta om systemet först, för att inte prata om säkerhet. För alla versioner som är relaterade till Windows, öppna Administrationsverktyg och sedan Lokal säkerhetspolicy eller Lokala säkerhetsinställningar. I fönstret Lokala säkerhetsinställningar väljer du att klicka på pilen eller plus en indikation (+) bredvid Lokala policyer, och klicka sedan på Granska policy.

Gäller: 7, Windows Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8

Hur erfarenhet stänger jag av Microsofts grundläggande säkerhetsgranskning?

För att se gransknings- och loggningskonfigurationsinställningarna i normalt läge och aktivera möjligen inaktivera dem, gå till Kontrollpanelen -> Administrativa verktyg -> Lokal säkerhetspolicy. Med konsolen för lokala säkerhetsinställningar öppen, klicka på Lokala policyer och klicka sedan på Granskningspolicy.

Denna specialiserade översikt, vanligtvis riktad till IT-experter, beskriver funktionerna i Windows stabilitetsövervakning och hur din organisation kan vilja använda dessa tekniker för att förbättra hela säkerheten och hanterbarhet på din marknad.

Funktionsbeskrivning

Vad är bara Windows säkerhetsgranskning?

Windows Security Audit är en Windows-funktion som sannolikt kommer att hjälpa dig att skydda din dator och även företagets nätverk. Windows Monitoring används normalt för att mäta användaraktivitet, göra kriminaltekniska analyser och undersöka och lösa idéincidenten.

Säkerhetsrevision är ett hårt slående verktyg som du kan använda för att hålla din onlineverksamhet säker. Revision kan användas för en kombination av syften, inklusive kriminalteknisk vetenskap Övervakning, övervakning av användaraktivitet och rekreation, felsökning. Branschregler i olika länder, potentiellt regioner, kräver att företag följer för att verkligen följa riktlinjerna för säkerhet och dataskydd. Säkerhetsrevisioner kan hjälpa till att realisera detta förtroende för att visa att associerade med policyer har implementerats. Som tillbehör kan säkerhetsrevisioner enkelt köpas för kriminalteknisk analys för att hjälpa moderatorer att identifiera onormalt beteende så att dessa företag kan identifiera och åtgärda sårbarheter samt säkerhetspolicyer för att innehålla oansvariga ord genom att övervaka kritiska användaråtgärder.

Praktisk tillämpning

Du ska använda Windows och applikationslagerloggarna för att skapa ett system så att du spårar säkerhetsincidenter, registrerar och förvarar nätverksaktivitet i livsmedelsbutiker med potentiellt osäkert beteende och minskar incidenter och många risker. Du har möjlighet att kontrollera säkerhetswebbplatskategorier som: er:

 • Användarinformationen ändras under resursupplösning.

 • säkerhetsgranskning genom Windows 7

  Misslyckade användares försök att logga in.

 • Vad är process för säkerhetsutvärdering?

  En inventeringsrevision är en vetenskaplig bedömning av den detaljerade säkerheten på grund av ett företags system genom att mäta strategier om hur väl verktyget uppfyller en specificerad uppsättning kriterier. Sårbarhetsskanning kommer troligen att beskrivas som ett omfattande arbete med ett strategi- och informationsdatorsystem för potentiella säkerhetsbrister.

  Försök att använda resurser har misslyckats.

 • Ändringar av systemfiler.

I Windows Server 2008 R2 och avsevärt Windows 7 ökade antalet IRS-tillförlitlighetsgranskningspolicyinställningar från 9 till 53, och alla granskningsfunktioner inkorporerades i grupprincipen. Detta gör att administratörer kan konfigurera, ställa in och som ett resultat hantera ett brett spektrum av temperaturförhållanden i Group Policy Management Console (GPMC) eller snapin-modulen för lokal säkerhetspolicy för en domän, webbplats, företag eller kontor (ELLER) . Detta gör det lättare för IT-proffs att programmera mot varandra när viktiga och därför väldefinierade spel spelas över deras nätverk. För mer information, kolla in Avancerade säkerhetsgranskningspolicyinställningar .

Nya och ändrade funktioner

Det finns inga nya ändringar av säkerhetsgranskningsfunktionerna i Windows Server 2012 R2.

I Server Windows 2012 har säkerhetsövervakningsändringar faktiskt gjorts med ett omedelbart ämne:

 • Minska antalet medicinska tester. Du kan rikta in dig på granskningspolicyer som anpassar filer och användare baserat på ämnet för företagets attribut och användar- och gizmo-intyg.

 • Snabb och enkel PC-reparation

  Körs din dator långsamt och visar ständigt fel? Har du funderat på att formatera om men har inte tid eller tålamod? Var inte rädd, kära vän! Svaret på alla dina datorproblem är här: Restoro. Denna fantastiska programvara kommer att reparera vanliga datorfel, skydda dig från filförlust, skadlig programvara, maskinvarufel och optimera din dator för maximal prestanda. Så länge du har det här programmet installerat på din maskin kan du kyssa de frustrerande och kostsamma tekniska problemen adjö!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta återställningsprocessen

Förbättra ofta hanteringen av revisionspolicyer. Implementering av granskning eftersom åtkomst till globala objekt ger ett annat effektivt sätt att tillhandahålla resurser som producerar programsäkerhetsrevisionspaket. Föreningen av granskningsåtkomst till globala element med anspråk och dynamisk åtkomstkontroll av saker gör att du kan använda detta när vi tänker på en verkställighetsmekanism för denna metod för att tillämpa den på mer specifikt, diskuterat beteende av intresse.

 • Förbättra deras förmåga att upptäcka kritiska säkerhetsundersökningsdata. Befintliga forskningsåtkomsthändelser skulle mycket väl kunna registrera ny information om klagomål på grund av användare, datorer och guider. Detta ger dig möjlighet att använda en mängd olika evenemangsinsamlings- och analysverktyg om du vill hjälpa dig att anpassa den för att bekvämt få all händelsedata de flesta behöver.

 • Hur inspirerar jag till säkerhetsrevision?

  Högerklicka på ett exklusivt objekt Den Active Directory som du vill ska hjälpa dig att övervaka och välja Egenskaper. Välj fliken Säkerhet och välj sedan Avancerat. Välj ett övervakningsfall och klicka sedan på Lägg till.

  Aktivera säkerhetsövervakning av dessa faror med flyttbara media. Den enorma populariteten för flyttbara lagringsenheter ger dem försök att utnyttja ett extremt säkerhetsproblem som alltid bör åtgärdas.

 • Assertion-baserad dynamisk testning erbjuder testregler mer exakta och sannolika. Detta hjälper till i scenarier som har visat sig vara omöjliga eller för svåra att göra speciellt. Utöver dessa förbättringar inkluderar fantastiska granskningsfrågor och kategorier för spårningsändringar relaterade till Dynamic Access Control (DAC) policyanslutningar:

  • Resursattribut för filer

  • Centraliserad åtkomst till policyer som vanligtvis krävs för personliga register

  • Klagomål från användare och enheter

  • Resursegenskapsdefinitioner

  • Fortune grundläggande åtkomstregler och definitioner

  Här är vanligtvis riktlinjer för revisionspolicyer som skapas när administratörer:

  • Alla som kanske inte har en “hög” säkerhetsrabatt utöver det försöker få tillgång till dokument med hög affärspåverkan (HBI) – på uppdrag av exempelp, Audit | Alla | Obegränsad tillgång | Resource.BusinessImpact = HBI OCH User.SecurityClearance! = Hög.

  • Kontrollera alla organisationer för att se om de kan styra åtkomst till dokument som är relaterade till projekt som de inte kan göra för närvarande, till exempel revision | Alla | Obegränsad tillgång | User.EmploymentStatus = Leverantör OCH User.Project Not_AnyOf Resource.Project.

  Dessa riktlinjer hjälper till att ändra och begränsa revisionsomfångsrelaterade resor. Du kan bara komma åt en stor andel av relevant data, användare.

  För att ge dig en fullständig bild av händelser tvärs över Microsoft-organisationen arbetar vi utan tvekan med partners för att tillhandahålla verktyg för insamling och analys av tävlingar, till exempel Microsoft System Center.

  Hantera säkerhetskontroller

  För att använda hälso- och säkerhetsrevision måste du konfigurera en åtkomstkontrollkatalog (SACL) för ett exklusivt objekt och tillämpa lämplig säkerhetsrevisionspolicy på en del som använder användaren eller datorn. För mycket mer information, se Videohantering Säkerhet.

  Ytterligare hanteringsinformation och fantastisk säkerhetsgranskning, se Avancerad säkerhetsgranskning .

  säkerhetsgranskning i Windows 7

  För ännu mer information om övervakning av dynamisk åtkomstkontroll, se Använda avancerade säkerhetsgranskningsalternativ för att övervaka objekt för dynamisk åtkomstkontroll .

  • Artikel
  • Gå tillbaka igen igen för att läsa i 4 minuter.

  Få ut den bästa prestandan ur din dator. Klicka här för att optimera din dator i tre enkla steg.