Jaki Jest Czas Na Rozwiązanie Problemu Błędu 6 Sigma We Wskaźnikach Oceny?

W tym samouczku zamierzamy odkryć niektóre z możliwych przyczyn, które mogą powodować wskaźnik błędów 7 Sigma, a po Twoim zaoferujemy Ci możliwe lekarstwa, które możesz spróbować poradzić sobie z tym problemem.< /p>

Spraw, aby Twój komputer działał jak nowy w kilka minut. Kliknij tutaj, aby pobrać.

Jakość Six Sigma — Six Sigma dostarcza bezbłędną markę w 99,99966% przypadków; konsekwentnie dopuszcza 3,4 błędów na milion możliwości. 10 wniosków musi zostać poprawionych w ciągu roku. Zarówno poziomy wydajności czterech sigma, jak i sześciu sigma utrzymują przez pewien czas współczynniki błędów powyżej 99%.

Podczas nauki Six Sigma

W tym artykule postaramy się zdefiniować czym jest zwykle Six Sigma pod różnymi kątami widzenia. Może również przedstawiać korzyści płynące z Six Sigma, a także możliwości wykorzystania jej w Twojej organizacji, ale dlatego jest to jedne z najlepszych firm do stosowania różnych definicji w prawdziwym życiu. Przegląd: Co to jest Six Sigma (6S)? Six Sigma jest wymieniana na trzy sposoby: Pomiar
Metodologia
Filozofia

Zanurzmy się trochę głębiej w każdą z tych filozofii.Six Sigma jako miaraSigma może być pożądana jako < /span>standardowe odchylenie niektórych ciągłych mierzone na podstawie danych osobowych. Wtedy sześć sigma prawdopodobnie będzie na drodze do sześciu odchyleń standardowych. W naszym kontekście rozkładu normalnegobocznego Powinna to być szerokość całego nowego rozkładu normalnego, składającego się z jednej określonej średniej plus i minus trzy odchylenia, które razem będą być 99,73%. danych.Źródło obrazu: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Math/gaufcn.htmlWzorzec 6S jest prawdopodobnie często używany w treningu Możliwości procesowe. W tej sytuacji rozwiązanie z sześciomiesięcznym czasem sigma uznaje się za niegroźne, z najbliższą specyfikacją w zakresie kilku rzeczywistych odchyleń standardowych, co sugeruje. Można go również zdefiniować tak, aby był to proces zawierający tylko 3,4 tys. defektów na okazję lub DPMO.Six Sigma jako metodologia span> Często słyszysz o instytucji zaangażowanej w Six Sigma. Wskazuje to na to, że muszą starać się wzmocnić swoje procesy organizacyjne, aby umożliwić im osiągnięcie wysokiego poziomu prezencji i produktywności. Wydaje się, że metodologia Sigma-6 została zmodyfikowana w 1986 roku przez Billa Smitha, doskonałego inżyniera w Motoroli. Następnie strategie i koncepcje Honeywell, Allied Signal, GE i . Niezliczone najbardziej znane na świecie przedsiębiorstwa próbowały lub są w trakcie wdrażania serii Six Sigma. Niedawno Six Sigma połączono z technikami i narzędziami Lean w celu stworzenia podejścia Lean Six Sigma (LSS) do organizowania doskonalenia. span > span> Six Sigma opiera się na jednym pięcioetapowym procesie zwanym DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control). Wdrożenie Sigma Six może wahać się od dużej i prostej procedury rozwiązywania problemów do dowolnej transformacji obejmującej całe przedsiębiorstwo. W podejściu wykorzystujemy wyspecjalizowanych i certyfikowanych specjalistów praktykowanych w metodyce DMAIC. Projekty te są bez wątpienia powszechnie określane jako Green Belts, Black Belts, a także Master Black Belts. Mistrzowie Czarnego Pasa. span>Six Sigma jako filozofiaChociaż zdefiniowaliśmy już Six Sigma jako nową (lub metrykę) dodatkowo metodologię, można ją również określić jako sposób ciągłego doskonalenia oprogramowania. Filozofia opiera się na myśleniu, że allWork można zdefiniować tak samo jak proces, prawie wszystkie procesy można bez wysiłku usprawnić, odchylenia należy dosłownie wyeliminować, a decyzje muszą opierać się na faktach i danych. 3 Korzyści z Six Sigma span> Kluczowe korzyści Six Sigma wynikają z wdrożenia tej innej metodologii.1. Zmniejsza ilość odpadów i błędówTworząc narzędzia DMAIC, możesz mierzyć, analizować, a może ulepszyć swój proces, aby wyeliminować zanieczyszczenia i błędy, niezależnie od funkcji Twojego rynku. 2. Zmniejsza zmienność Jack Welch z GE uznał, że „Istnieją pewne wahania”. Zaplanował, że dobry, niezawodny klient szuka przewidywalności, jeśli chodzi o to, kto jest odpowiedzialny za jakość, wraz z produktem, wysyłką i wszystkimi innymi aspektami relacji biznesowej. 3. Zwiększa satysfakcję klientaOdnosząc się do dwóch wymienionych powyżej korzyści, łatwo jest przyjrzeć się, w jaki sposób zmniejszenie ilości braków i wad, w połączeniu z zmiennością, poprawia zdrowie klientów, zwłaszcza jeśli dana osoba może przekształć to w obniżoną konwersję ceny. w oparciu o własne znaczące niższe koszty.Dlaczego ważne jest, aby zrozumieć Six Sigma?Zrozumienie statystycznej manifestacji Six Sigma jest prawdopodobnie najważniejsze. Pomiar rozproszeniaStandardowa alternatywa jest miarą własnej edycji procesu. Ponieważ Twoim celem jest zwykle zachęcanie do zmian w metodach, musisz zrozumieć właścicieli zmian i pracować nad ich pozbyciem się lub wyeliminowaniem, aby kupujący mogli zmniejszyć zmienność w rzeczywistych procesach.Możliwości procesów Six sigma okazały się być używane do pomiaru prawdopodobnego procesu. Miary takie jak Cp razem z Cpk służą do określenia, jak wydajnie działa Twój proces, niezależnie od tego, czy czy spełnia Twoje oczekiwania. . są lodówki i zamrażarki oprócz zorientowanych na klienta. Jeśli w rzeczywistości Six Sigma jest nadal Twoim celem, zwiększenie własnego procesu wymaga więcej wysiłku, aby zrozumieć zawarte w nim informacje. Twoje docenienie wszystkich ruchomych części z wdrożenia Six Sigma może ewidentnie być kluczem do osiągnięcia udanych wyników.Studium przypadku Six Sigma Industry w większości kontekstu możliwości procesówA Producent kawy miał jeden problem do poziomu wskazującego, w jakich słoikach zaczynają pakować określone kawy. Ze względu na charakter ich napełnienia, napełnili kilka pudełek mniej, niż pozwalała na to niższa specyfikacja. Oznaczało to, że rozkładają pudełka z mniejszą ilością produktu w porównaniu do wymaganego, pozostawiając je otwarte dla czujników z powodu niepełnego wypełnienia. Korporacyjna taśma Six Black Sigma (BB) angażuje się w projekt tańszych wypełnień. BB zebrał dane treningowe z najlepszej linii rozlewniczej i przeprowadził badanie postępów. Poniżej możecie zobaczyć, którzy eksperci twierdzą, że 5% produkcji firmy znalazło się poniżej niższej specyfikacji, co wydawało się nieprzyjemną lekturą. Ponieważ rozwiązanie nie powinno być wyśrodkowane między tymi górnymi i dolnymi specyfikacjami, BB korzystnie dostosowało maszynę do napełniania jako właściwą całość, aby umożliwić pomyślne przejście procesu w prawo, który został przeniesiony na lewą stronę, sfinalizowany z naszej własnej dystrybucji. Jednak jeden konkretny proces mógł nadal być głęboki i zbliżony do poziomu 1,717 sigma, a nie do poziomu sześciu sigma, który w rzeczywistości był ich poziomem docelowym.Najpierw była różnica długoterminowa. zmiana działalności w ciągu l. BB utworzył zespół, który najbardziej zabrał się do pracy nad zidentyfikowaniem podstawowych anomalii i wyeliminowaniem tych obiektów. Po miesiącu pracy zespołowej, a tym samym ulepszeń, obecnie wykonywany proces wzrósł niż Six Sigma bez dodatków.

Ile błędów jest w sigma?

1 sigma: 690.000 błędów na 1000 (dokładność 31%).

Uzyskaj najlepszą wydajność ze swojego komputera. Kliknij tutaj, aby zoptymalizować swój komputer w 3 prostych krokach.